چهارشنبه, 19 مرداد 1401
  • ساعت : ۲۳:۵۰:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 
  • کد خبر : ۵۴۸۱
آسفالت
آسفالت خیابان ها و معابر كوی بهداری

ادامه ی عملیات آسفالت ضلع شرقی بلوار ۶۰ متری و ضلع شمالی بلوار ۴۵ متری کوی بهداری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0